Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

Waar staan wij voor?

11-07-2017

Waar staan wij voor?

 

Je ontwikkelen tot een unieke persoonlijkheid. Daar draait het om op christelijke basisschool Het Zuiderlicht in Dronten. Onze school, gelegen in Dronten Zuid, staat bekend om de eigentijdse manier van werken. Op Het Zuiderlicht houden we van open communicatie en zijn we eerlijk over wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Ontwikkelen doe je samen is de visie van Het Zuiderlicht.

 

 We werken van ook vanuit de samenwerkingsdriehoek kind, ouder en leerkracht. Bij ons leren de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. We begeleiden de leerlingen bij de acceptatie van hun eigen grenzen en leren ze omgaan met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Zo willen we het kind zo volledig mogelijk ontplooien. 

 

Het Zuiderlicht maakt gebruik van de kennis en vaardigheden van een intern begeleider, een onderwijs assistent, een vakleerkracht gym, een dyslexie specialist, twee leescoördinatoren, een meer/hoogbegaafheidsspecialist, een kanjercoördinator, een rekenspecialist en een ICT’er. We besteden veel aandacht aan cultuur en werken daarvoor samen met De Meerpaal.

 

De Kanjertraining loopt als een rode draad door Het Zuiderlicht. Juist doordat we voor een eventueel conflict bespreken en oefenen hoe je zou moeten en kunnen handelen, loopt een ruzie minder snel uit de hand. Onze school is voorstander van deze manier van werken en volgt met regelmaat teamscholing.

 

Bijzonder trots zijn we op onze Ontdeklokaal. In dit lokaal hebben we alle mogelijkheden om bezig te zijn met Wetenschap en Technologie, een vak dat in 2020 verplicht is voor alle basisscholen.  Hierin wekren we als pilotschool ook samen met Hogeschool Windesheim.

Op Het Zuiderlicht willen we dingen soms dingen net even anders doen omdat we daarin kansen en mogelijkheden zien. Zo beginnen we iedere dag met een taal/leesactiviteit. 

De bibliotheek wordt dan bemand door twee ouders en kinderen kunnen hun boek dan ruilen. lopen blij in en uit. 

Het Zuiderlicht is een BOS-school (Bibliotheek Op School). Dat betekent dat we een contract hebben met de plaatselijke bibliotheek. Zij zorgen ervoor dat ons boekenbestand up-to-date is , verzorgen activiteiten en de kinderen gaan regelmatig naar de bieb toe.

Onze leerkrachten lopen in de kleine pauze allemaal buiten. We zijn allemaal betrokken en begeven ons tussen de kinderen op ons heerlijk grote plein. Ook hebben we de beschikking over een prachtig Johan Cruyff court. 

 

De meer begaafde leerling kan geplaatst worden in de Levelgroep waar ze uitdagende opdrachten krijgen die bij hun niveau passen. We dagen de kinderen van jongs af aan uit om nieuwe dingen te ontdekken. De slimme kleuterkist is daar een voorbeeld van. 

Op donderdagmiddag gaan kinderen uit de groepen 6 en 7 die meer uitdaging nodig hebben van alle Codenz scholen naar de Huijgensklas om daar met een docent van Chr. Huijgens (school voor hoogbegaafde leerlingen) uitdagende opdrachten te doen.

 

We zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid binnen onze school. Er is een actieve oudercommissie en de medezeggenschapsraad is zeer betrokken bij alles wat er gebeurt.

 

 

Het Zuiderlicht is onderdeel van stichting Codenz. Bij deze Stichting zijn 9 scholen aangesloten in de gemeenten Dronten en Zeewolde. De uitgangspunten van Codenz zijn: betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen.

 

 

U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een oriëntatiegesprek met de directeur.

 
 TOP