Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

De Oudercommissie

11-07-2017
Wat is de oudercommissie 
Elke school van de Stichting Codenz kent een oudercommissie. De oudercommissie (OC) heeft een ondersteunende taak tijdens evenementen op en rond school. De commissie helpt met het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten waar ouders en kinderen bij betrokken zijn.
 
Wat doet de oudercommissie 
De OC helpt bij tal van activiteiten en is daarin de schakel tussen het team van leerkrachten en de (hulp)ouders. Zo kunt u denken aan feesten, vieringen, informatie-en voorlichtingsavonden maar ook voor jubilea, de kerst-en paasviering, schoolacties, zoals goede doelen en het afscheid van groep 8. Voor een activiteit worden de taken vooraf in samenspraak met de leerkrachten verdeeld.
 
Hoe kunt u zich opgeven 
Aan het begin van elk schooljaar kan er door de ouders het zogenoemde ouderparticipatieformulier worden ingevuld. Hiermee maak u kenbaar aan welke activiteiten u wilt meewerken. De oudercommissie kan dan contact met u opnemen zodat er voldoende ouders bij de activiteiten zijn. 
 
Hoe vaak komt de oudercommissie bij elkaar 
De OC vergadert elke eerste woensdag van de maand onder schooltijd. Op de agenda staan de activiteiten van de afgelopen maand en van de komende periode, hierover worden in de vergadering afspraken gemaakt.
 
Tot slot 
Al met al is het een uitdagende taak die veel gezelligheid met zich meebrengt. 
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij een van de OC leden, bij onze directeur en/of via de mail.
Email: 
  TOP