Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

De Medezeggenschapsraad

11-07-2017

De Medezeggenschapsraad, verder ‘de MR’ genoemd, vertegenwoordigt de belangen van u als ouder, maar ook van de medewerker van Het Zuiderlicht. Hiermee heeft u invloed op het beleid van de school. De oudergeleding van de MR bestaat uit 3 ouderleden en 2 personeelsleden. Er wordt  6 keer per jaar vergaderd, waarbij de directeur gesprekspartner is. Naast de jaarlijks terugkerende zaken zoals vaststelling schoolgids, formatiebeleid, onderwijskundig jaarplan en begroting, komen allerlei zaken de school betreffend aan de orde.

Er functioneert in de Stichting Codenz ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zit van iedere school een ouder en een personeelslid. De GMR geeft advies of instemming over het algemene beleid van de Stichting.

De MR gaat met name over schoolspecifieke zaken.

 
Op deze pagina’s van de website geven we aan wie de personen zijn in de MR en waar we mee bezig zijn.
Wij blijven graag in contact met onze achterban. Over beleidszaken van Het Zuiderlicht kunt u contact met ons opnemen. Uw stem telt en uw mening wordt gehoord!
 
Leden medezeggenschapsraad 
 
mail:  TOP