Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

Protocol Hoofdluis

05-03-2014

Aan het begin van het schooljaar vraagt elke groep 1 of 2 luiscontrole-ouders. 
Dit zijn bij voorkeur niet de klassenouders. (vanwege scheiding van informatie)
Deze ouders krijgen uitleg middels dit protocol en een CD met informatie over herkenning van de hoofdluis.

  • Elke 1e week van de maand wordt er in de groepen op hoofdluis gecontroleerd.
  • Elke maand wordt in de maandbrief vermeldt in welke week de controle plaats vindt.
  • De controle vindt open plaats in de groepen.
  • Wij vinden dat het er gewoon bij hoort en dus zichtbaar mag zijn.

De luiscontrole-ouders lopen rond en bekijken het haar van de kinderen, vooral de warme randjes bij de oren en het voorhoofd worden gecontroleerd. De ouders komen dus aan het hoofd van de kinderen.
De luiscontrole-ouders melden niets in de groep, zij laten ook geen twijfel zien en zij laten er niet door een ander naar kijken in deze controlebeurt.

Na schooltijd of in de pauze rapporteren zij de leerkracht.
Hun taak zit er voor deze maand op.

 

De leerkracht controleert zelf of zij zelf ook hoofdluis constateert of vraagt een deskundige (collega). Dit gaat zo onopvallend mogelijk in of buiten de groep, nu is wel privacy in het geding.

Op dezelfde dag neemt de leerkracht contact op met de moeder van het kind en bespreekt wat  er geconstateerd is, vraagt of de moeder het ook gemerkt heeft en vraagt of er snel actie kan worden ondernomen. 


Het kind blijft thuis tot er met shampoo of elektrische luizenkam is gewerkt.

We vertellen er bij dat het schoolregel is dat de behandeling na 8 dagen herhaald wordt, (met de elektrische luiskam kan het nog vaker.

 

**** Bij constatering van hoofdluis wordt de hele school na 8 dagen opnieuw gecontroleerd.


Ouders krijgen in een dichte envelop tips voor behandeling en evt folders mee om de hoofdluis te behandelen.
De ouders van de groep/school worden ge├»nformeerd dat er hoofdluis op school (niet de groep wordt genoemd) is geconstateerd en worden gevraagd extra alert te zijn. 
Verder wordt gemeld dat er in de komende weken in alle groepen wekelijkse controle plaats vindt om ieder te helpen  weer controle over hoofdluis te krijgen.


Voorbereiding: De ouders wassen hun handen, zij kunnen handschoenen gebruiken. Na afloop is er ontsmettende zeep om de handen te wassen. Alles ligt in het EHBO kastje in de hal.
 TOP