Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

Dyslexiebehandelingen

02-02-2016

Dyslexiebehandelingen op Het Zuiderlicht

Centraal Nederland verzorgt dyslexiebehandelingen in Dronten en Biddinghuizen

VERGOEDE DYSLEXIEZORG DICHT BIJ HUIS

 

Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen in aanmerking komen voor maximaal 60 dyslexiebehandelingen, die worden vergoed door de gemeente. Onderwijsadviesbureau Centraal Nederland, dat in meerdere regio’s in Nederland diagnostiek en behandeling van dyslexie verzorgt, heeft ook een behandelplaats in Dronten. Daardoor kunnen kinderen uit deze plaats of uit de regio nu dicht bij huis een behandeling volgen.

 

Als uit het schooldossier blijkt dat een kind een hardnekkige achterstand heeft in lezen en/of spellen, die ook na een intensieve begeleiding blijft bestaan, komt het in aanmerking voor een dyslexieonderzoek. Uit dit onderzoek kan blijken dat het kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft. Enkelvoudig wil zeggen dat er geen andere belemmeringen zijn, zoals gedrags-, leer- of psychische stoornissen.

 

Dyslexieverkaring

Na de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie krijgt het kind een dyslexieverklaring die belangrijk is voor school, vervolgopleiding en toekomstig werk. Ook komt het kind in aanmerking voor behandelingen die worden vergoed door de gemeente. Centraal Nederland verzorgt zowel de diagnostiek als de behandeling van dyslexie. De dyslexiebehandelaars zijn geschoold als orthopedagoog of logopedist en werken onder supervisie van GZ-psychologen. In basisschool Het Zuiderlicht, Langstraat 48 in Dronten  heeft Centraal Nederland een behandelruimte.

 

Behandeling

Een dyslexiebehandeling bij Centraal Nederland is één keer per week en duurt 50 minuten. Het bestaat uit een vast stramien van spellen en lezen op woord- en tekstniveau. Het is voor het schrijven en lezen van woorden belangrijk dat de kinderen leren hoe woorden zijn opgebouwd, hoe ze de letters goed kunnen verklanken en de spellingregels goed leren toepassen. Wij gebruiken hiervoor de methode Taaltoren, ontwikkeld door onze eigen specialisten volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Visuele hulpmiddelen, computerprogramma’s en aantrekkelijke boekjes worden tevens ingezet. Belangrijk aandachtspunt tijdens de gehele behandeling is het bevorderen van het zelfvertrouwen en leesplezier bij de kinderen.

 

Meer informatie? Kijk dan op de website  www.centraalnederland.nl . Bij vragen kunt u bellen met ons hoofdkantoor in Nunspeet: 0342 – 27 84 84 of een mail sturen naar info@centraalnederland.nl TOP