Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PROMO FILM

Pestprotocol

05-03-2014

Het Zuiderlicht – een vertrouwde en veilige school


Algemeen
Het Zuiderlicht geeft in haar Schoolgids aan dat:
 • de school een vertrouwde en veilige omgeving biedt
 • dat er zorg en respect is voor kinderen en volwassenen
 • kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling naar een unieke persoonlijkheid
 • kinderen leren omgaan met zichzelf, de ander en met de wereld waarin zij leven
 • er goed contact met de ouders is
 • het onderwijs zich op de toekomst richt
Verder is er in ieder lokaal een Groepsmap aanwezig met onder andere de regels, 
waaronder de schoolregels, de klassenregels en het pestprotocol.
 
Pestprotocol
Op Het Zuiderlicht willen we om pesten zoveel mogelijk voor zijn:
Behandel een ander niet, zoals je zelf niet behandeld wilt worden!
We gaan uit van onderstaande basisafspraken: 
 • Elkaar niet uitlachen.
 • Niet aan de ander zitten, als de ander dit niet wil.
 • Doe een ander geen verdriet met wat je zegt of doet.
 • Van elkaars spullen afblijven.
 • Samen spelen, maar iedereen houdt zich aan de afgesproken regels.
 • Geen lelijke dingen van elkaar zeggen.
 • Ruzie uitpraten en zonodig hulp halen bij de pleinwacht, juf of meester
 • Vrede sluiten.
 • Erbij gestaan… is meegedaan!
Daarbij staat aangegeven dat deze basisafspraken ook op en buiten het schoolplein 
gelden. Het Zuiderlicht – een vertrouwde en veilige school – versie februari 2012
 
Kanjertrainingen
Het team van Het Zuiderlicht heeft deelgenomen aan de Kanjertrainingen en
onderhoudt haar licentie doormiddel van nascholing. Ze onderschrijft en hanteert de 
doelstellingen van de Kanjertrainingen, zoals verwoord in de handleiding.
Kerndoelen voor de Kanjertrainingen:
 • de leerkracht wordt gerespecteerd
 • pestproblemen worden opgelost
 • leerlingen durven zichzelf te zijn
 • leerlingen voelen zich veilig
 • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • leerlingen kunnen gevoelens onder woorden te brengen
 • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 
Kanjerafspraken:
 • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • we lachen elkaar niet uit
 • niemand is en blijft zielig
 
1. Een leerling die zich niet aan de afspraken houdt, wordt daarop direct
aangesproken door de leidinggevende van dat moment (eigen leerkracht, 
pleinwacht, stagiaire, hulpouder, overblijfouder, enz.). Deze leidinggevende is 
verantwoordelijk voor de maatregel in de eerste lijn (o.a. Kanjerregels 
toepassen en op afspraken wijzen / pleinregels / pestprotocol / waarschuwing 
geven / naar binnen sturen / aan de kant laten zitten).
 
2. Een leerling die zich ook daarna niet aan de afspraken houdt, wordt daarop op 
een geschikt moment aangesproken door de eigen leerkracht van die dag. De
eigen leerkracht is verantwoordelijk voor de maatregel in tweede lijn (o.a. 
Kanjerregels toepassen / persoonlijke afspraken maken). TOP